Złoty debiut 2018W dniu 27.10.2018 na Ogólnopolskim Zjeździe Sieci Dobry Dietetyk i Fit Dietetyk zostało nadane Pani Natalii Łach specjalne wyróżnienie w kategorii „Złoty Debiut 2018”.
Wyróżnienie to jest przyznawane dietetykom którzy odnieśli duży sukces zawodowy i szerokie uznanie klientów w pierwszym roku prowadzenia swojej działalności.


Serdecznie gratulujemy

Agencja Promocji Zdrowia
Właściciel i Koordynator Projektu Dobry Dietetyk
w Polsce

POKAŻ